Reeglites on toimunud teatud muudatused...

Korraldajate otsustel ja paljude lahkhelide pärast tehti reeglitesse teatud muudatused ning palume kõikidel osavõtjatel kindlasti läbi lugeda muudetud reeglid. Reeglid hakkavad kehitama alates 2010 I hooaja Uus-Meremaa rallist.

 

1) Protesti esitamise kord. Protesti esitamise aeg on ralli algusest kuni 24 tundi peale viimase rallipäeva lõppu. Protest tuleb esitada vastava võistluse foorumi teemasse kus märgitakse ära sõitja nimi kelle vastu protest esitatakse, protesti põhjus. Lõikamiste puhul ka rallipäev koos kiiruskatse numbriga.

2) Punktide väljapanemise kord. Mitte varem kui 24 tundi peale võistluste lõppu või peale seda esimesel võimalusel kui esitatud protsestid ning tulemused üle vaadatud.

3) Sõitmise korra muudatus. Punkt "3.3 Sõidud toimuvad Esmaspäeval, Teisipäeval ja Kolmapäeval. Kui ongi avatud mõnel muul päeva ralli, siis seda sõites diskvalifitseeritakse. Kui ei ole võimalik iga päev sõita, siis tuleb anda varem teada, kuna siis saab erandeid teha. Erandite korral saab sõita ainult varem, kuid mitte hiljem."


Uus sõnastus on "3.3 Sõidud toimuvad Esmaspäeval, Teisipäeval ja Kolmapäeval. Ettenähtud ajavahemikust varasem või hilisem startimine plaanitud rallipäevale ei ole võimalik. Kui erandolukorras ongi avatud mõnel muul päeval ralli, siis seda sõites mitte lubatud ajal, sõitja diskvalifitseeritakse."


4) Lõikamise punkti muudatus. Punkt "3.8 Sõitmisel peab vähemalt kaks ratast rajal olema ehk siis lõikamine on keelatud. Vastasel juhul võib kaasneda ajaline trahv või diskvalifitseerimine. Rajabarjääride mittesihtotstarbeline ärakasutamine kiiremaks edasiliikumiseks on samuti keelatud."


Uus sõnastus on "3.8 Sõitmisel peab vähemalt kaks ratast rajal olema ehk siis lõikamine on keelatud. Rajabarjääride mittesihtotstarbeline ärakasutamine kiiremaks edasiliikumiseks on keelatud. Vastasel juhul kaasneb ajaline trahv. Trahvimäär on 20 sekundit iga reeglite järgi tuvastatud lõikamise eest. Lõikamisi uuritakse korraldajate poolt vaid nõuete kohaselt esitatud protesti esitamisel."

 

5) Replay-de üleslaadimise korra muudatus. Punkt "3.7 Peale igat päeva või rallit tuleb oma replayd vastavast lingist lehele uploadida. Vastasel juhul võib kaasneda ajaline trahv või diskvalifitseerimine."


Uus sõnastus on "3.7 Peale igat päeva või rallit või 24 tunni jooksul peale viimase rallipäeva lõppu tuleb oma replayd vastavast lingist lehele uploadida. Vastasel juhul kaasneb ajaline trahv. Trahvimäär on 5 minutit puuduva rallipäeva kohta erandeid tegemata."


6) Reseti requesti esitamise korra täpsustus. Punkt "3.9 Requestidele vastatakse järgnevatel juhtudel: 1) Mäng on kokku jooksnud kahe katse vahel ehk katkestamise põhjuseks on „Did not start to SS..“ 2) Plugini server oli maas sõitmise ajal."


Uus sõnastus on "3.9 Reseti requesti võib esitada järgnevatel juhtudel: 1) Mäng on kokku jooksnud kahe katse vahel ehk katkestamise põhjuseks on „Did not start to SS..“ 2) Plugini server oli sõitmise ajal maas."

7) Reseti andmise korra täpsustus. Punkt "3.10 Ralli kohta on lubatud maksimaalselt 2 resetti. Viimane reset antakse 30min enne rallipäeva lõppu".


Uus sõnastus on "3.10 Esitatud requeste vaadatakse läbi ainult võimalusel kui keegi korraldajate poolt määratud requesti ülevaatajatest seda tegemas on. Requestide rahuldamine ei ole kohustuslik."


RBREL Meeskond

07.04.2010 20:53
Vaadatud 735 korda