NB! Reegli muudatus

Alates 2009 hooaja Küprose rallist on tulemas muudatus reeglites. Paljudel on sellega seoses tekkinud küsimusi või sellest arusaamisel. Muudatus seisneb Super Ralli süsteemi (edaspidi SR) muudatuses ja kajastub kahes reeglipunktis 3.1 ja 3.2 Kasutusele tuleb plugini pakutav SR-süsteem.


Karistuse rangus jääb samaks ehk +3 minutit katse liidri ajale. Reegli muudatuse põhirõhk seisneb võistlejale võistluse jätkamise võimaluse andmises plugina pakutava SR-süsteemi alusel. Ei muutu sellest tulenevalt ka requestide andmise kord. "Did not start.." põhjuse puhul saab kindlasti reseti ja "Crashed on stage.." põhjusel ainult siis kui võistleja suudab piisavalt tõestada, et katkestamine toimus mitte temast olenevatel põhjustel. Palun kindlasti kõigil võistlejatel endale reeglid selgeks teha, et vältida tulevasi probleeme resetide saamise osas.

Uued punktid on

3.1 Katkestamisel hakkab kehtima plugini Super Ralli süsteem.Katkestamisega kaasneb igale sõitmata jäänud rajale 3-minutiline trahv ja lisandub sellele raja parim aeg.

3.2 Katkestamisel ei ole sõitjal kohustust edasi sõita. Sõitja saab valida kas ta kasutab plugina Super Rally süsteemi jätkamiseks või mitte. Kui võistleja on valinud võimaluse mitte edasi sõita päeva (mitte valinud retire), siis päeva edasi sõita ta ei saa. Lõpptulemuse saamiseks tuleb osaleda igal päeval, kusjuures vähemalt üks rada peab esimesel VÕI teisel päeval sõidetud olema. Kolmandal päeval katkestades plugina Super Ralli süsteemi väliselt on sõitja jaoks ralli lõppenud katkestamisega.

Head hooaja jätku kõigile :)
25.03.2009 11:46
Vaadatud 951 korda